Wie en wat is de Stichting Tholen Beter Bekend

De Stichting Tholen Beter Bekend is opgericht op 18 februari 2016 en heeft als doel om te investeren in de aantrekkelijkheid van Eiland Tholen* en het promoten hiervan. Komt u in aanmerking voor subsidie? Bekijk de beoordelingscriteria of ga meteen naar het aanvraagformulier.

*Eiland Tholen is de promotionele benaming voor de gehele gemeente Tholen dus omvat Tholen en Sint Philipsland.

Wie vormen de stichting

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door vertegenwoordigers van de branches en partijen die deelnemer zijn van de stichting.

 • Voorzitter – Emile Hirdes (Gorishoeksehoeve) vertegenwoordiger verblijfsaccommodaties
 • Secretaris – Caroline van Doorn (Watersportvereniging Sint Annaland) vertegenwoordiger watersport
 • Penningmeester – Marijn van Son (Hotel Kom!) vertegenwoordiger horeca
 • Algemeen bestuurslid – Frank Hommel (Gemeente Tholen) vertegenwoordiger gemeente

Iedereen die het doel van de stichting onderschrijft, is van harte welkom om deelnemer te worden van de stichting. Je kunt dan meepraten over onze activiteiten en de bestemming van de gelden uit het fonds. Je wordt deelnemer door een bijdrage te doen aan het fonds. Voor meer informatie over de hoogte van de bijdrage vragen we om contact op te nemen met de penningmeester (marijn@hotelkom.nl)

Missie / visie / doelstelling

Missie: het bewerkstelligen van een betere bekendheid van Eiland Tholen ofwel Tholen Beter Bekend.

Visie: zoveel mogelijk mensen bereiken met een positief beeld over Eiland Tholen.

Strategie: het positieve beeld over Tholen bereiken via promotie op basis van het DNA van Tholen en een optimale beleving ter plekke.

Het resultaat dat de stichting voor ogen heeft, is dat het aantal toeristen dat Tholen bezoekt toeneemt , dat huidige inwoners en bedrijven op Tholen gevestigd willen blijven en dat nieuwe mensen en of bedrijven naar Tholen willen komen.

Het doel van de stichting is het mogelijk maken van projecten die de kwaliteit van Eiland Tholen vergroten of bewaren, dan wel bijdragen aan het uitdragen van de bekendheid van Eiland Tholen.

In de toekomst willen wij bereiken dat mensen van buiten Tholen een heel positief en waarachtig beeld van Tholen hebben en dat zij Tholen zien als een plek waar ze graag naar toe gaan. Dit zal bijdragen aan meer gasten en bezoekers en uiteindelijk ook aan meer inwoners en een stimulans zijn voor de bedrijvigheid op Tholen.

De doelstellingen waarmee we dit willen realiseren zijn:

 • Het investeren in promotie van Eiland Tholen.
 • Het investeren in evenementen en activiteiten die plaatsvinden op Eiland Tholen.
 • Het investeren in producten en diensten die de kwaliteit van Eiland Tholen vergroten.
 • Het investeren in leefbaarheid en veiligheid.
 • Het fungeren als contractspartner van de Gemeente Tholen teneinde opbrengsten uit de toeristenbelasting of anderszins vrijgemaakte gemeentegelden voor het hiervoor genoemde doel te bestemmen.
 • Het fungeren als contractspartner van de ondernemers die een eigen bijdrage voor het genoemde doel bestemmen.
 • Het beheren van de gemeentelijke en andere bijdragen.
 • Het stimuleren en ondersteunen van initiatiefnemers bij het opstellen van projectaanvragen uit het fonds

Contact

Voor vragen of informatie kunt u mailen naar de secretaris, Caroline van Doorn via: cmvandoorn@xs4all.nl

Postadres:
Stichting Tholen Beter Bekend
p/a Slikkenburg 17
4691 TC Tholen

Aanvraagformulier subsidie

Nieuws

 

Presentaties donderdag 25 januari

5 februari 2018

Download hieronder de presentaties van donderdag 25 januari Presentatie beleid bijeenkomst donderdag: https://...

 

Groei Thoolse werkgelegenheid sterkste in regio

11 januari 2018

Zowel de groei van de werkgelegenheid als het starten van een nieuwe bedrijf is nergens zo groot als in Tholen. Wa...