Algemeen

Voor het project Tholen Beter Bekend is een huisstijl ontwikkeld waarmee Tholen kan worden gepromoot en op een eenduidige manier kan worden uitgedragen. Door allemaal hetzelfde beeldmerk, naam en slogan te hanteren versterken alle individuele promotiehandelingen elkaar en bereiken we sneller het doel om Tholen meer bekendheid te geven en een positievere bekendheid. Beter Bekend dus.

Omdat je Tholen als regio wil promoten en onder de aandacht wil brengen voor zowel wonen, werken als recreëren heb je met heel veel betrokken partijen te maken. Om iedereen de kans te geven om mee te denken over het imago en de boodschap die we willen neerzetten is er input verzameld tijdens de brede bijeenkomst op 2 juli 2014. Daarnaast zijn ook nog eens vier Thoolse bureaus aan de slag gegaan met de uitwerking.  Zo is er langs een zo breed mogelijk spectrum gewerkt.

Naamsaanduiding  –  Eiland Tholen

Vrijwel unaniem is door de aanwezigen tijdens de  bijeenkomst op 2 juli 2014 gekozen voor de naamsaanduiding “eiland Tholen’. Tholen op zich staat immers ook voor de stad Tholen en voor de gemeente, door de toevoeging ‘eiland’ geef je een hele belangrijke kernwaarde en positieve associatie mee. Thoolse Eilanden was ook een optie maar werd weer net te groot gevonden. Daarmee wek je de suggestie dat we een soort Waddeneilanden zijn. Dus de aanduiding ‘Eiland Tholen’ heeft precies de juiste inhoud en uitstraling.

Slogan  –  Duik in onze natuur

 • Duik in onze natuur is in de eerste plaats een uitnodiging om te komen kennismaken met Tholen en haar inwoners.
 • De slogan is opgebouwd rond twee kernwoorden: natuur en duik
 • Natuur staat voor ‘natuurschoon’ ofwel de ‘natuurlijke omgeving’ maar daarnaast staat ‘natuur’ ook voor de eigenheid en het karakteristieke van het authentieke Tholen en haar inwoners.
 • Het woordje ‘onze’ benadrukt nog eens het persoonlijke aspect en ook geeft het een eigen dimensie aan het begrip natuur. Het gaat  niet om natuur als op de Veluwe of als natuur in de regenwouden maar om de natuur zoals de in Tholen is te ervaren. Natuur met een agrarische verbinding.
 • Uiteraard is natuur ook al het water dat Tholen omringd en het Nationaal Park Oosterschelde.
 • Dat hele belangrijke aspect van het water, staat ook centraal in het begrip ‘duik’. En natuurlijk refereert het ook aan het duiken en de duiksportmogelijkheden.
 • ‘Duik’ in onze natuur is ook een actieve slogan. Mensen worden erdoor uitgedaagd om Tholen te komen ontdekken.
 • De slogan geeft ook aan dat Tholen toegankelijk is en dus geen eiland in de negatieve betekenis van moeilijk te bereiken en te benaderen.
 • Tot slot is het ook een avontuurlijk boodschap. Daarmee een tegenhanger voor het bestaande wat grauwe en saaie beeld wat bij veel mensen bestaat over Tholen.

Met deze slogan stralen we een nieuw elan uit en benoemen kort en krachtig alle kernwaarden.

Beeldmerk   –  Google pointer

 • Uitgangspunt is de Google Pointer geweest waarmee in Google een aanduiding op de kaart wordt weergegeven. We willen immers Tholen op de kaart zetten.
 • De pointer is omringd door water om daarmee het Nationaal Park Oosterschelde en de eiland structuur te symboliseren.
 • De kleuren zijn ingetogen maar toch fris en passend bij het DNA.
 • In het beeldmerk is als het ware een doorkijk een panorama op het landschap van Tholen te zien.
 • Door de spetters cq druppels rond de Google Pointer, duikt deze als het ware in het water en ontstaat een prachtige samenhang tussen het beeldmerk en de slogan.
Downloads en richtlijn