Tholenaren zijn een werklustig volk. Zo staan ze al vele jaren bekend, ook buiten de gemeentegrenzen. Van oudsher is Tholen een agrarisch gebied. Tegenwoordig zijn er meer sectoren te onderscheiden in de gemeente.

Landbouw

Tholen is een agrarisch gebied bij uitstek. Dat uit zich vooral in akkerbouw en bloemzaadteelt. Ondanks dat de landbouw economisch gezien terugloopt, speelt het nog altijd een belangrijke rol op Tholen.

Industrie

In de eerste helft van de 20e eeuw kwam de industriële ontwikkeling in Tholen op gang. De gemeente speelde hierop in door hier terreinen voor aan te leggen. In 1958 kwam bij de stad Tholen het eerste industrieterrein gereed. Het tweede volgde een jaar later bij Sint-Maartensdijk. Momenteel ligt bij bijna iedere plaats op Tholen een dergelijk terrein. Deze zijn nog steeds aan uitbreiding onderhevig. Met name op bedrijventerrein Welgelegen in Tholen zijn nog diverse mogelijkheden.

Dienstverlening

Tot de categorie kantoren en zakelijke dienstverlening behoren functies uit het bank- en verzekeringswezen, makelaars en adviesbureaus op allerlei gebied. En in een bredere uitleg van deze sector passen ook de verschillende zorgvoorzieningen als
huisartsenposten, fysiotherapeuten, kraamzorg, enz. Deze sector is overal op Tholen terug te vinden.

Detailhandel

Detailhandel is van groot belang voor Tholen, omdat de aanwezigheid ervan direct bijdraagt aan de leefbaarheid in de kernen. Tholen kent per plaats een wisselend winkelaanbod. Bijna iedere kern heeft een supermarkt. Vaak bevinden zich in de nabijheid hiervan nog andere winkels. In de grotere plaatsen meer dan in de kleinere.

Horeca

De horeca vervult een duidelijke functie in het dagelijkse leven van de bewoners op Tholen, maar ook voor de bezoekers ervan. Deze sector is dan ook ruim vertegenwoordig. In iedere kern, of in de nabijheid ervan, bevinden zich diverse horecagelegenheden.

Recreatie

Vanaf de jaren ‘60 is deze sector op Tholen opgekomen. Er ontstonden kampeerterreinen en het eiland kwam in trek bij sportvissers, die met boten de Oosterschelde optrokken. Dat Tholen veel meer te bieden heeft, is duidelijk. Verschillende ondernemers zijn hierop ingesprongen. Ook de gemeente heeft recreatie en toerisme als speerpunt benoemd. Het resultaat valt hier te lezen.

Nieuws

 

Groei Thoolse werkgelegenheid sterkste in regio

11 januari 2018

Zowel de groei van de werkgelegenheid als het starten van een nieuwe bedrijf is nergens zo groot als in Tholen. Wa...

 

Uitslag Thoolse Ondernemersprijzen bekend!

15 november 2017

Tijdens de Thoolse Ondernemersavond op dinsdag 14 november 2017 is MDE Automations als de Thoolse Starter 2017 en ...